Online privacybeleid

StoneAge respecteert uw persoonlijke informatie en beoogt te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten wat het behandelen van persoonlijke gegevens betreft.

Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we eventueel over u verzamelen en hoe we die gebruiken.

StoneAge beschikt over een Privacy Officer die ervoor verantwoordelijk is dat StoneAge dit beleid naleeft en handhaaft. Onze Privacy Officer is beschikbaar voor alle medewerkers, klanten, leveranciers, bedrijfspartners of anderen die eventueel vragen hebben over dit Beleid of over gegevensbeveiligingspraktijken. StoneAge gaat ermee akkoord samen te werken met Gegevensbeschermingsautoriteiten.

Alle vragen, opmerkingen of klachten over deze gegevenspraktijken kunnen worden gericht aan onze Privacy Officer op +970-403-8536 of via privacy@stoneagetools.com.

Lees ons privacy beleid voor de Sentinel link

Definities

Persoonlijke gegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, voornamelijk aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene: een natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door een gegevensverantwoordelijke of gegevensverwerker worden verwerkt.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens of een geheel van persoonlijke gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een entiteit die de doelen en voorwaarden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (StoneAge).

Gegevensverwerker: Een entiteit die ten behoeve van de gegevensverantwoordelijke (bv. Google Analytics) persoonsgegevens verwerkt.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Informatie over u, zoals uw naam, uw zakelijk telefoonnummer en e-mailadres;
  • Informatie die u ons geeft door formulieren op onze websites in te vullen. Dit omvat informatie die u hebt verschaft terwijl u afgeschermd materiaal downloadde, zoals whitepapers, brochures of casestudies, of een contactformulier invulde of terwijl u zich inschreef op onze nieuwsbrieven;
  • Indien u contact met ons opneemt, is het mogelijk dat wij een dossier van die correspondentie bijhouden;
  • Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel deze niet verplicht zijn;
  • Details van uw bezoeken aan onze website en e-mails die wij ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, al dan niet vereist voor onze eigen factureringsdoeleinden.

Wettelijke basis om persoonlijke gegevens te verwerken

Onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten hebben wij een wettelijke basis nodig om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken. Volgens de wet mogen persoonlijke gegevens wettelijk worden verzameld en gebruikt als dit noodzakelijk is voor een legitiem belang van de organisatie.

Voor onze commerciële activiteiten is het voor ons niet praktisch om elke persoon om zijn/haar toestemming te vragen. Wij hebben onze zakelijke belangen in het uitvoeren van marketingactiviteiten beoordeeld en hebben rekening gehouden met de impact die het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke gegevens eventueel zouden kunnen hebben op de rechten van individuen. Onze databanken bevatten bedrijfsgegevens die worden gebruikt om het bedrijf wereldwijd te promoten, en het is onwaarschijnlijk dat dergelijke activiteiten de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken individuen zullen schenden. Daarom hebben wij besloten dat de meest geschikte wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 'legitiem belang' is, in uw hoedanigheid als vertegenwoordiger van uw bedrijf (B2B).

Indien u goederen en/of diensten bij ons bestelt, zullen wij ons beroepen op onze contractuele relatie om uw persoonlijke gegevens te verwerken om dergelijke goederen en/of diensten aan u te verschaffen.

In bepaalde zeer beperkte omstandigheden, kunnen we ons ook beroepen op een specifieke toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken. In dergelijke omstandigheden kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen – zie onze contactgegevens hieronder.

Gebruik dat van de informatie wordt gemaakt

Het is mogelijk dat wij informatie die we over u bewaren op de volgende manieren gebruiken, om:

  • Ervoor te zorgen dat inhoud op onze website voor u en uw computer op de meest doeltreffende manier wordt weergegeven;
  • U informatie, producten of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt/bestelt of waarvan wij denken dat ze u misschien zullen interesseren;
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit contracten die wij met u hebben gesloten;
  • Ervoor te zorgen dat u kunt deelnemen aan interactieve functies van onze dienstverlening, wanneer u dit wenst; en
  • U op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze dienstverlening.

Wanneer wij contact met u opnemen voor bovengenoemde doelen, kunnen wij dit telefonisch, per post, via e-mail of andere elektronische middelen doen, tenzij u ons vraagt om dit via een ander kanaal te doen.

Verdere overdracht

StoneAge is een internationale onderneming die in meerdere landen actief is. Wij hebben wereldwijde procedures voor het gebruik van gegevens ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Hoewel onze primaire datacentra zich in de VS, het VK en Nederland bevinden, is het mogelijk dat wij persoonlijke informatie overdragen naar kantoren of vertegenwoordigers van StoneAge buiten onze primaire datacentra. Bovendien kunnen we andere bedrijven en individuen inschakelen om namens ons functies uit te voeren. Indien we persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde partij of aan medewerkers van StoneAge buiten de VS, het VK en Nederland, zullen we ervoor zorgen dat dergelijke partij ermee heeft ingestemd zich te houden aan de beginselen van dit beleid, of dat deze partij op een andere manier kan verzekeren dat dergelijke persoonlijke informatie adequaat wordt beschermd.

Marketing- en andere activiteiten

Wanneer u een formulier op de websites of mobiele app van StoneAge verzendt, hebt u misschien de mogelijkheid om informatie van ons te ontvangen. Deze mogelijkheden omvatten promotionele informatie, persberichten en algemene updates. Wij bieden u de gelegenheid om u af te melden voor het feit dat uw persoonlijk identificeerbare informatie voor bepaalde doeleinden wordt gebruikt, wanneer we deze informatie opvragen. Indien u onze nieuwsbrief en promotionele berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door de instructies in elke nieuwsbrief of elk bericht te volgen, of u kunt contact opnemen met het marketingteam van StoneAge op +1-970-259-2869 of via marketing@stoneagetools.com.

Via e-mail of per telefoon communiceren wij regelmatig met gebruikers om de aangevraagde diensten te verschaffen en als antwoord op problemen in verband met uw account.

Het is mogelijk dat wij informatie, die we hebben verzameld via het gebruik van onze online diensten, gebruiken voor marketingonderzoek, zoals het opstellen van statistieken over websitebezoekers en het beoordelen van markttendensen en klantbehoeften. Het is mogelijk dat we informatie verzamelen en opslaan die rechtstreeks of onrechtstreeks aan ons werd verschaft door middel van deelname aan online wedstrijden en/of klanttevredenheidsenquêtes en dergelijke. Het is mogelijk dat we standaard gebruikslogs creëren via onze webserver, zoals het IP-adres, het type browser en de toegangstijden. Wij gebruiken onze webserver om uw domeinnaam te herkennen en uw gebruik van de website te volgen.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan u vragen (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of commerciële eisen) om ons te helpen ons websiteverkeer en het algemene gebruik te beoordelen, onze online diensten te verbeteren en betere websites te bouwen. Het is mogelijk dat we informatie van derde partijen aan deze verzamelde informatie toevoegen, bijvoorbeeld om potentiële klanten te onderzoeken.

Het is mogelijk dat we getuigenissen van klanten op onze websites en social media kanalen posten die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten, zoals de naam van de klant. Wij vragen, alvorens de getuigenis te posten, toestemming aan de klant. Indien u wenst dat uw getuigenis wordt verwijderd, kunt u contact opnemen met het marketingteam van StoneAge op +1-970-259-2869 of via marketing@stoneagetools.com.

E-mails die u naar ons stuurt

Onze website, mobiele app en andere digitale middelen kunnen formulieren bevatten of kunnen een 'Contact'-knop hebben die uw e-mailsoftware activeert en u vraagt om uw opmerkingen naar een specifieke partij te verzenden.

Wanneer u dergelijk bericht verzendt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend verzameld voor zover noodzakelijk is om te antwoorden. Indien de specifieke partij niet op uw vraag kan antwoorden, is het mogelijk dat uw e-mail wordt doorgestuurd naar een andere partij. U zult bijgevolg hiervan via e-mail op de hoogte worden gesteld.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en gerelateerde persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om ze in uw bericht te vermelden.

IP-adressen

Het is mogelijk dat wij informatie over uw computer verzamelen, zoals, wanneer beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en type browser, voor systeemadministratie en om de verzamelde informatie aan onze partners, sponsors of adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens in geaggregeerde vorm over de activiteiten en het surfgedrag van onze gebruikers. Onze partners zullen u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren.

Cookies en Google Analytics

Websites van StoneAge gebruiken Google Analytics (gegevensverwerker), een webanalysedienst van Google. ('Google') om het verkeer op onze websites te analyseren. De informatie die de cookie verstrekt over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) zal worden doorgestuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Google zal deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder en om bijkomende diensten te verschaffen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie aan derde partijen overdragen, als dit een wettelijke vereiste is of als derde partijen in opdracht van Google de informatie moeten verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres linken aan andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden geplaatst met de desbetreffende browsersoftware-instelling; in dat geval zult u echter niet alle websitefuncties optimaal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van de websites van StoneAge, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor het doel die hierboven staan beschreven.

Meer informatie over de naleving van de privacywetgeving door Google Analytics kunt u terugvinden op https://privacy.google.com/businesses/compliance.

Gegevensopslag en -bewaring

Wij verzamelen en slaan persoonlijke gegevens op voor onze bedrijfsdatabank. Als zodanig zullen wij uw persoonlijke gegevens enkel bewaren zolang wij denken dat deze up-to-date zijn (bv. als ze verbonden zijn met een bedrijf dat in onze databank is opgeslagen). Wij controleren onze gegevens regelmatig en als wij te weten komen dat u niet langer werkt bij een bedrijf dat in onze databank zit, zullen wij uw gegevens uit onze dossiers verwijderen.

Wij slaan alle persoonlijke gegevens op beveiligde servers op. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden overgedragen, niet garanderen. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, maken wij gebruik van strenge procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te proberen te voorkomen.

De Betrokkene heeft het recht om van StoneAge een kopie van zijn/haar persoonlijke gegevens te verkrijgen, die wordt verzameld in een courant formaat.

Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, dient u contact met ons op te nemen via privacy@stoneagetools.com. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonlijke informatie niet verwijderen. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en vermelden waarom dit niet mogelijk is.

Derde partijen

Wij gebruiken derde partijen (bv. e-mail- of direct mail-services, marketingservices, webanalytics) om ons te helpen met de marketingservices op onze website. StoneAge zal uitsluitend informatie aan derde partijen bekendmaken als dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het (de) hierboven vermelde doel(en) en binnen de grenzen van het wettelijke doel om de gegevens te verwerken. Derde partijen mogen dergelijke informatie niet gebruiken voor hun eigen doelen, en StoneAge zal uw persoonlijke gegevens niet delen, uitwisselen, verhandelen, verhuren of anderszins bekendmaken.

Gegevensintegriteit

StoneAge gebruikt persoonlijke informatie uitsluitend op manieren die overeenstemmen met het doel waarvoor ze werd verzameld of werd toegelaten door onze klanten.

Beveiliging

StoneAge streeft ernaar de beveiliging van de persoonlijke informatie die het verwerkt, te verzekeren. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, de correctheid van de gegevens te behouden en het juiste gebruik van persoonlijke informatie te verzekeren, heeft StoneAge geschikte fysieke, elektronische en beheersmaatregelen getroffen om de persoonlijke informatie die wij verwerken, te beschermen en te beveiligen. StoneAge streeft ernaar de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die het verwerkt te beschermen, en onopzettelijke bekendmaking is onwaarschijnlijk. In geval van een onopzettelijke bekendmaking, zal StoneAge alle commercieel redelijke stappen ondernemen om de onthulling te beperken en te herstellen. StoneAge kan echter niet garanderen dat ongeoorloofde derde partijen dergelijke maatregelen nooit zullen kunnen verslaan of persoonlijke informatie nooit voor ongepaste doeleinden zullen gebruiken.

Privacy van kinderen

Persoonlijke gegevens voor een kind jonger dan 16 jaar vereisen, alvorens deze worden bekendgemaakt, toestemming door de gemachtigde persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt. StoneAge zal redelijke inspanningen leveren om in dergelijke gevallen te controleren of toestemming is gegeven of toegestaan door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt, rekening houdend met de beschikbare technologie.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Alle wijzigingen aan het Privacybeleid van StoneAge zullen worden gedocumenteerd en gepost op de website van StoneAge.