Veiligheidsinformatie

Waarschuwing

Het werken met hoge druk apparatuur kan gevaar opleveren. U MOET bijzonder voorzichtig zijn voorafgaand en tijdens het gebruik van de machine en het spuitgereedschap.

Lees deze aanwijzingen door en volg ze op, naast de richtlijnen in de hierboven genoemde documenten, zoals www.wjta.org. Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en aanbevolen werkwijzen kan leiden tot ernstig letsel en/of de dood.

 • Overschrijd nooit de maximale werkdruk van enig onderdeel van het systeem.
 • De directe werkplek MOET afgezet worden om niet-opgeleide personen op afstand te houden.
 • Controleer de apparatuur op zichtbare veroudering, schade en onjuiste montage. Indien hiervan sprake is, gebruik de apparatuur dan pas nadat deze gerepareerd is.
 • Verzeker dat alle schroefverbindingen goed aangetrokken en lekdicht zijn.
 • Haal altijd de druk van het systeem en onderbreek de voeding voordat u een deksel afneemt voor onderhoud of vervanging van onderdelen. Als dit wordt nagelaten kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

StoneAge heeft bij het ontwerp en de productie van deze apparatuur rekening gehouden met alle gevaren in verband met het gebruik ervan. StoneAge heeft de risico's geïnventariseerd en veiligheidsvoorzieningen opgenomen in het ontwerp. StoneAge ACCEPTEERT GEEN aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuiste toepassing.

 • DE INSTALLATEUR/GEBRUIKER IS VERANTWOORDELIJK voor het uitvoeren van een taakrisicoanalyse voorafgaand aan een bepaalde toepassing. Voor elke nieuwe opstelling en locatie en elk nieuw materiaal MOET een nieuwe taakrisicoanalyse worden uitgevoerd.
 • Deze analyse MOET voldoen aan de eisen van de betreffende wetgeving en andere relevante wet- en regelgeving (in Nederland: Arbo-wet en daarvan afgeleide regelgeving; in België: Welzijnswet en Codex en daarvan afgeleide regelgeving).
 • Bij de taakrisicoanalyse MOET rekening worden gehouden met mogelijk gevaar in verband met het materiaal of de stoffen, waaronder: Aerosols, biologische en microbiologische factoren (virussen en bacteriën), brandbare stoffen, stof, explosies, vezels, brandgevaarlijke stoffen, vloeistoffen, nevels, gassen, mistvormige stoffen, oxiderende stoffen.

Veiligheidscontrole voor gebruik

Monteer de benodigde mechanische aanslagen/stops, stingers en slangvangers bij het reinigen van buizen, leidingen en vaten.

Voor aanvullende veiligheidsinformatie wordt u verwezen naar de betreffende documenten en regelgeving.

 • Voer een taakrisicoanalyse uit en neem de vereiste maatregelen.
 • Volg alle veiligheidsprocedures op het werkterrein.
 • Verzeker dat de zone waar het hoge druk reinigen wordt uitgevoerd afgezet is en dat er waarschuwingsborden geplaatst zijn.
 • Verzeker dat er geen objecten op de werkplek aanwezig zijn (bv. losse onderdelen, slangen, gereedschap).
 • Verzeker dat alle gebruikers de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dragen.
 • Controleer dat de persluchtslangen goed zijn aangesloten en lekvrij zijn.
 • Controleer alle slangen en accessoires op schade, voorafgaand aan het gebruik. Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt. Voor het water onder hoge druk mogen alleen slangen van hoge kwaliteit, specifiek bedoeld voor hoge druk technieken, worden gebruikt
 • Controleer dat alle schroefverbindingen voor hoge druk lekvrij zijn.
 • Voer het water toe op de volledige druk en bedien het pneumatische voetpedaal voor de dump besturing om te controleren of dumpklep goed werkt.
 • Verzeker dat de gebruikers nooit slangen, adapters of accessoires aansluiten, afkoppelen of aantrekken terwijl de hoge druk pomp in werking is.
 • Verzeker dat er niemand aanwezig is in het gebied waar het hoge druk reinigen wordt uitgevoerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn afhankelijk van de werkdruk van het water en de reinigingstoepassing. Managers, supervisors en gebruikers MOETEN een taakrisicoanalyse uitvoeren om de vereiste PBM's te bepalen.

U wordt verwezen naar de informatie over PBM's in de hierboven genoemde documenten en regelgeving.

 • Hygiëne: wij bevelen aan dat de gebruikers zich goed wassen na het hoge druk reinigen om restanten reinigingswater te verwijderen omdat dit sporen van schadelijke stoffen kan bevatten.
 • EHBO: de gebruikers moeten beschikking hebben over geschikte EHBO-voorzieningen op de werkplek.

De PBM's kunnen o.a. omvatten:

 • Oogbescherming: Gelaatsscherm
 • Voetbescherming: Ceiligheidsschoenen/laarzen met neus van staal of Kevlar®, waterbestendig en antislip
 • Handbescherming: Waterdichte handschoenen
 • Gehoorbescherming: Gehoorbescherming voor minimaal 85 dBA
 • Hoofdbescherming: Veiligheidshelm met montagevoorzieningen voor een gelaatsscherm en gehoorbescherming
 • Lichaamsbescherming: Meerlaagse waterbestendige kleding, goedgekeurd voor hoge druk reinigen
 • Slangbescherming: Slanghoes
 • Ademhalingsbescherming: Kan vereist zijn, zie taakrisicoanalyse